20200716_1248281.jpg 20200716_1250451.jpg 20200716_1314481.jpg 20200716_1315511.jpgMølen tilhører det store raet fra siste istid.

Kyststien fra Nevlunghavn til Mølen går gjennom en større vik (Nevlungstranda). For de som ikke ønsker å risikere våte føtter, finnes det en "tørr-sti" lengre inn i terrenget.

Raet inneholder store mengder runde steiner brakt hit av iskanten fra siste istid. Ute på raet ligger flere gravrøyser. Hele området ligger også i Oslorevet fra vulkanenes tid. Den gang Norge lå ved ekvator og hadde et betydelig varmere klima enn i dag. Hvem sa at klimaet ikke forandrer seg?