Ulefoss sluser har tre kamre og fire sluseporter

Det finnes vanligvis en slusekafé her men den var lukket på grunn av Corona.


Undertegnede var ikke alene om å ville se slusing av båter

Lunde

Henrik Ibsen på vei til å legge fra i Lunde, på sin vei opp til Dalen. I motsetning til kaféen ved Ulefoss som var stengt, var serveringen åpen i Lunde. Muligens fordi man kan gå av nordgående båt her og vente på sørgående. Og fordi det ligger en campingplass rett ved.